วันที่ กิจกรรม รายละเอียด เพิ่มในปฎิทิน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

10:30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนไตรมาส 4/2566

11:15-12:00 น.

โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย https://www.set.or.th/streaming/vdos-oppday